სახელმწიფო წყვეტს, ვინ ვარ მე: გენდერის ლეგალური აღიარების პრობლემები ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის ევროპაში
05 02 2014
Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ევროპის 7 ქვეყანაში გენდერის ლეგალური აღიარების პროცესთან დაკავშირებულ სიტუაციას შეისწავლის. ანგარიში მოიცავს როგორც კონკრეტული ქვეყნებისთვის გაცემულ რეკომენდაციებს, ასევე  ზოგად რეკომენდაციას ყველა დანარჩენი მთავრობისთვის და რეკომენდაციას  კონკრეტულად ევროკავშირისთვის. ანგარიში გამოქვეყნდა 2014 წლის 4 თებერვალს ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის ოფიციალურ საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებში მათი გენდერული იდენტობის ასახვა არსებითად მნიშვნელოვანია. მათთვის ეს გადამწყვეტია არა მხოლოდ მოგზაურობისას, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანგარიში ასახავს ადამიანის უფლებათა იმ დარღვევებს, რომელთაც ტრანსგენდერი ადამიანები გენდერის ლეგალური აღიარების ძიების პროცესში აწყდებიან ევროპაში. ქვეყნების ნაწილში ლეგალური გენდერის ცვლილება საერთოდ დაუშვებელია.  ბევრ დანარჩენში ლეგალური გენდერის დოკუმენტებში შეცვლა ისეთი მოთხოვნების შესრულებაზეა დამოკიდებული, რომლებიც ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებს სასტიკად არღვევს. ანგარიშის გადმოწერა წყარო