ნათია გვიანიშვილი ლგბტ საკითხებზე გაეროში წარდგენილი ანგარიშის შესახებ
21 03 2016

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა” (WISG) ილგა-ევროპასთან ერთად  ლგბტ ადამიანის უფლებათა საკითხებზე გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (Universal Periodical Review) 23-ე სესიაზე ჩრდილოვანი ანგარიში წარადგინა.

როგორც "ვისგის" დირექტორი, ნათია გვიანიშვილი ამბობს, "ვისგისა" და "ილგა-ევროპის" მიერ შედგენილი დოკუმენტი საქართველოდან სპეციფიკურად ლგბტ საკითხებზე წარდგენილი ერთადერთი ანგარიშია.

ანგარიში "ვისგის' მიერ ჩატარებულ ახალ კვლევებსა და ანგარიშებს, ასევე საქართველოში ლგბტ ადამიანის უფლებების სფეროდან დოკუმენტირებულ სხვადასხვა მასალებს ეყრდნობა.

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა” აგრეთვე მონაწილეობა მიიღო კოალიციური ანგარიშების შედგენაში ორგანიზაცია “საფართან” და “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან” ერთად.“

ნათია გვიანიშვილი ILGA-World-ის დახმარებით გაეროში სხვადასხვა ქვეყნის პერმანენტულ მისიებს შეხვდა, რომლებთანაც "ვისგის" ჩრდილოვანი ანგარიშის რეკომენდაციებს ლობირებდა.

"ჩვენი ლობირების შედეგად საქართველომ 2015 წლის ნოემბერში, გაეროს პერიოდული მიმოხილვის სესიაზე მიიღო 10 რეკომენდაცია რომელიც ეხებოდა ლგბტ საკითხებს. აქედან დაეთანხმა 9-ს და მოინიშნა 1", - ამბობს ნათია გვიანიშვილი.

მისივე თქმით, ლგბტ საკითხებთან მიმართებაში ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმპლემენტაციის მექანიზმის  გაუმჯობესებას და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისთვის პოლიციაში სპეციალიზებული დანაყოფის შექმნას ლობირებდა ასევე EMC.

2016 წლის მარტში ისევ CoC Netherland-ის მხარდაჭერით ნათია გვიანიშვილი ადამიანის უფლებათა საბჭოს 31-ე სესიას დაესწრო, სადაც სიტყვით გამოვიდა. ამ სესიაზე საქართველომ მიღებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით წარმოადგინა ანგარიში. მანამდე ასევე მისაწვდომი გახდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლგბტ საკითხებზე მიღებული რეკომენდაციებს საქართველო დათანხმდა იმ წანამძღვარით, რომ „ისინი განხორციელდა ან ამჟამად ხორციელდება“.

შვედეთის რეკომენდაცია 118.10, რომელიც საქართველოს პირდაპირ მოუწოდებდა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისთვის სპეციალიზებული განაყოფი შეექმნა პოლიციაში, საქართველომ მოინიშნა, მაგრამ ასევე წარმოადგინა ახსნა- განმარტება და ალტერნატიული გზა:

„ქვეყნის მასშტაბით დაფარვის, ასევე დატვირთვის (case load) და ამ ტიპის დანაშაულებზე ინტეგრირებული რეაგირების საჭიროების გათვალისწინებით, საქართველო მიიჩნევს, რომ პოლიციაში ერთი სპეციალიზებული ქვედანაყოფის შექმნა არ იქნება საკმარისი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების წარმატებული გამოძიებისთვის. ამიტომ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს ვალდებულებას მოახდინოს იდენტიფიცირება, გასცეს შესაბამისი დავალება და გადაამზადოს პოლიციის სპეციალიზებული თანამშრომლები, ყველა რეგიონულ პოლიციის განყოფილებაში, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისთვის.“ (A/HRC/31/15/Add.1; 118.10)

საინტერესოა, რომ საქართველო დათქმების გარეშე დათანხმდა ასევე შვედეთის რეკომენდაციას 118.2 ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმპლემენტაციის მექანიზმთან დაკავშირებით:

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში შევიდეს მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმებს და სხვა სანქციებს, რათა მათი გამოყენება შეძლოს სახალხო დამცველის აპარატმა დისკრიმინაციული ქმედებების შემთვევაში.“ფოტო
"ვნებები და უფლებები"- ნამუშევრები გამოფენიდან
"ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა" გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია გამოფენით "ვნებები და უფლებები" აღნიშნა. ექსპოზიცია წარმოდგენილი იყო თანამედროვე ქართველი არტისტების მიერ სხვადასხვა ვიზუალურ მედიაში (ფოტო/ნახატი/კოლაჟი) შესრულებულ ნამუშევრებით, რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს WISG-ის 16 დღიანი კამპანიის კონკურსში. 50-მდე მონაწილეს შორის, მოწვეულმა ჟიურიმ ის ნამუშევრები აარჩია, რომლებმაც სექსუალური უფლებების დეკლარაციიდან განსაკუთრებით საინტერესო ვიზუალური ინტერპრეტაციით შემოგვთავაზეს საკითხები, როგორიცაა რეპროდუქცია, რეპრესირებული სექსუალობა, ადრეული ქორწინება, სექსუალური განათლება, იდენტობა და თვითგამორკვევა და სხვა. გამოფენის გახსნაზე გამოვლინდა 3 გამარჯვებული ავტორიც: მაკა ზედელაშვილი, ანუკ ბელუგა და მარიამ გაბრიჭიძე.
"ვნებები და უფლებები"- ნამუშევრები გამოფენიდან
ერთი დღე "ჰომოფობიის ლაბირინთში"
ქვიარ დების გარბენი - სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა
გრადაცია | ინსტალაცია ტრანს ხსოვნის დღისთვის