ნათია გვიანიშვილი ლგბტ საკითხებზე გაეროში წარდგენილი ანგარიშის შესახებ
21 03 2016

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა” (WISG) ილგა-ევროპასთან ერთად  ლგბტ ადამიანის უფლებათა საკითხებზე გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის (Universal Periodical Review) 23-ე სესიაზე ჩრდილოვანი ანგარიში წარადგინა.

როგორც "ვისგის" დირექტორი, ნათია გვიანიშვილი ამბობს, "ვისგისა" და "ილგა-ევროპის" მიერ შედგენილი დოკუმენტი საქართველოდან სპეციფიკურად ლგბტ საკითხებზე წარდგენილი ერთადერთი ანგარიშია.

ანგარიში "ვისგის' მიერ ჩატარებულ ახალ კვლევებსა და ანგარიშებს, ასევე საქართველოში ლგბტ ადამიანის უფლებების სფეროდან დოკუმენტირებულ სხვადასხვა მასალებს ეყრდნობა.

“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა” აგრეთვე მონაწილეობა მიიღო კოალიციური ანგარიშების შედგენაში ორგანიზაცია “საფართან” და “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან” ერთად.“

ნათია გვიანიშვილი ILGA-World-ის დახმარებით გაეროში სხვადასხვა ქვეყნის პერმანენტულ მისიებს შეხვდა, რომლებთანაც "ვისგის" ჩრდილოვანი ანგარიშის რეკომენდაციებს ლობირებდა.

"ჩვენი ლობირების შედეგად საქართველომ 2015 წლის ნოემბერში, გაეროს პერიოდული მიმოხილვის სესიაზე მიიღო 10 რეკომენდაცია რომელიც ეხებოდა ლგბტ საკითხებს. აქედან დაეთანხმა 9-ს და მოინიშნა 1", - ამბობს ნათია გვიანიშვილი.

მისივე თქმით, ლგბტ საკითხებთან მიმართებაში ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმპლემენტაციის მექანიზმის  გაუმჯობესებას და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისთვის პოლიციაში სპეციალიზებული დანაყოფის შექმნას ლობირებდა ასევე EMC.

2016 წლის მარტში ისევ CoC Netherland-ის მხარდაჭერით ნათია გვიანიშვილი ადამიანის უფლებათა საბჭოს 31-ე სესიას დაესწრო, სადაც სიტყვით გამოვიდა. ამ სესიაზე საქართველომ მიღებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით წარმოადგინა ანგარიში. მანამდე ასევე მისაწვდომი გახდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლგბტ საკითხებზე მიღებული რეკომენდაციებს საქართველო დათანხმდა იმ წანამძღვარით, რომ „ისინი განხორციელდა ან ამჟამად ხორციელდება“.

შვედეთის რეკომენდაცია 118.10, რომელიც საქართველოს პირდაპირ მოუწოდებდა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისთვის სპეციალიზებული განაყოფი შეექმნა პოლიციაში, საქართველომ მოინიშნა, მაგრამ ასევე წარმოადგინა ახსნა- განმარტება და ალტერნატიული გზა:

„ქვეყნის მასშტაბით დაფარვის, ასევე დატვირთვის (case load) და ამ ტიპის დანაშაულებზე ინტეგრირებული რეაგირების საჭიროების გათვალისწინებით, საქართველო მიიჩნევს, რომ პოლიციაში ერთი სპეციალიზებული ქვედანაყოფის შექმნა არ იქნება საკმარისი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების წარმატებული გამოძიებისთვის. ამიტომ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს ვალდებულებას მოახდინოს იდენტიფიცირება, გასცეს შესაბამისი დავალება და გადაამზადოს პოლიციის სპეციალიზებული თანამშრომლები, ყველა რეგიონულ პოლიციის განყოფილებაში, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისთვის.“ (A/HRC/31/15/Add.1; 118.10)

საინტერესოა, რომ საქართველო დათქმების გარეშე დათანხმდა ასევე შვედეთის რეკომენდაციას 118.2 ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმპლემენტაციის მექანიზმთან დაკავშირებით:

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში შევიდეს მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმებს და სხვა სანქციებს, რათა მათი გამოყენება შეძლოს სახალხო დამცველის აპარატმა დისკრიმინაციული ქმედებების შემთვევაში.“ფოტო
ქვიარ დების გარბენი - სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა
"ქვიარ დების გარბენის" 2019 წლის თანაორგანიზატორები იყვნენ "ახალგაზრდა მწვანეები" და "სტუდიომობილი - აქცენტი მოძრაობაზე". წლევანდელ გარბენით ყურადღება სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობის საკითხებზე გავამახვილეთ და ქვიარ და მწვანე მოძრაობების საერთო მიზნებზე ვისაუბრეთ. წლევანდელი გარბენის დევიზი: ქვიარ პოლიტიკა მწვანე პოლიტიკაა! "ქვიარ დების გარბენი", რომელსაც 2018 წელს ჩაეყარა საფუძველი, WISG-ის ახალი ინიციატივაა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვიარ თემის გაძლიერებას და აქტივისტური თანამშრომლობისა და ურთიერთობის ახალი სივრცეებისა და ფორმების ძიებას.
ქვიარ დების გარბენი - სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა
"ღამე და დღე" | ტრანს პერფორმანსი
გრადაცია | ინსტალაცია ტრანს ხსოვნის დღისთვის
სიძულვილს გადარჩენილი ადამიანები იქ, სადაც სიყვარული აკრძალულია